Wycena nieruchomości

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego KP PROPERTY świadczy kompleksowe usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Wycenia nieruchomości lokalowe, budynkowe i gruntowe, z wyszczególnieniem:

 •  wycena lokali mieszkalnych, wycena mieszkań,
 •  wycena lokali użytkowych,
 •  wycena działek budowlanych,
 •  wycena gruntów inwestycyjnych (deweloperskich),
 •  wycena działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, (tj. wycena domów)
 •  wycena działek zabudowanych budynkami komercyjnymi (tj. wycena biurowców, wycena centrów handlowych, wycena magazynów, wycena budynków produkcyjnych, wycena hoteli, wycena stacji paliw itp.),
 •  wycena gruntów rolnych,
 •  wycena sadów,
 •  wycena lasów,
 •  a także wyceny projektów w trakcie budowy/przebudowy/rozbudowy,
 •  i inne wyceny.

Przygotowujmy wyceny na potrzeby:

 • zakupu/sprzedaży,
 • zabezpieczenia kredytu,
 • opłacalności inwestycji,
 • sprawozdań finansowych,
 • dla celów skarbowo-podatkowych,
 • postępowania spadkowego,
 • przygotowania do postępowania sądowego,
 • aportu,
 • podziału majątku,
 • odszkodowania,
 • opłat adiacenckich,
 • renty planistycznej,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ,
 • poprawy warunków zagospodarowania terenu,
 • ustanowienia służebności,
 • darowizn.

Dodatkowo świadczy usługi związane z przygotowywaniem opinii o wartości nieruchomości na indywidualne potrzeby inwestora, analiz i ekspertyz rynku nieruchomości, doradztwem w projektach typu due dilligence, sporządzaniem opinii o wysokości czynszu rynkowego, a także analizy wykonalności i opłacalności planowanej inwestycji (feasibility study).
Działalność KP PROPERTY skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorstw, banków, sądów, urzędów i jednostek samorządu terytorialnego.
Wyceny przygotowane przez KP PROPERTY są sporządzane zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i przepisami prawa i są opracowywane w języku polskim. Na życzenie klientów przygotowujemy również opracowania w języku angielskim.

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, Łódź, Radomsko, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, województwo łódzkie i śląskie.